Mergon a ochrana životního prostředí

Jako odpovědný výrobce plastových produktů se skupina Mergon neustále snaží zajistit, aby dopady její činnosti na životní prostředí vždy splňovaly očekávání zákazníků a místní komunity nebo je překonávaly.

Díky účinné implementaci naší politiky ke snížení spotřeby materiálů a odpadu, jejich opětovném použití a recyklaci a za účelem zdůraznění našeho proaktivního přístupu se skupina Mergon stala prvním výrobcem vyfukovaných plastů, který získal certifikát ISO 14001 o systému environmentálního managementu stanovujícím rámcová pravidla pro nákladově efektivní výrobu šetrnou k životnímu prostředí.

Neustále se snažíme zlepšovat efektivitu, zvyšovat podíl recyklace a snižovat množství odpadu díky lepším procesům a technologickým inovacím.

V rámci naší intenzivní snahy být odpovědnou společností jsme vytvořili značku Innova Polymers.


Další informace o společnosti Mergon.

Zaslat dotaz
0

Privacy & Cookies. This site uses cookies Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close