Mergon a ochrana životního prostředí

Jako odpovědný výrobce plastových produktů se skupina Mergon neustále snaží zajistit, aby dopady její činnosti na životní prostředí vždy splňovaly očekávání zákazníků a místní komunity nebo je překonávaly.

Díky účinné implementaci naší politiky ke snížení spotřeby materiálů a odpadu, jejich opětovném použití a recyklaci a za účelem zdůraznění našeho proaktivního přístupu se skupina Mergon stala prvním výrobcem vyfukovaných plastů, který získal certifikát ISO 14001 o systému environmentálního managementu stanovujícím rámcová pravidla pro nákladově efektivní výrobu šetrnou k životnímu prostředí.

Neustále se snažíme zlepšovat efektivitu, zvyšovat podíl recyklace a snižovat množství odpadu díky lepším procesům a technologickým inovacím.

V rámci naší intenzivní snahy být odpovědnou společností jsme vytvořili značku Innova Polymers.


Další informace o společnosti Mergon.

Zaslat dotaz
0