Careers at Mergon


Niall O’Reilly
Automatizační technik, USA

“Pro Mergon jsem začal pracovat v červnu 2015, ihned po dokončení kurzu mechatroniky úrovně 7 na Technologickém institutu ve Sligu. Nejdříve jsem pracoval v závodě v Castlepollardu jako praktikant, a pak jsem se kvůli možnosti stáže v Mergon Corporation v Jižní Karolině přestěhoval do USA. Že tato společnost bude pro mě ta pravá, jsem věděl ihned po zhlédnutí prezentace podniku ve škole. Zejména se mně líbila představa pracovat na nových automatizačních procesech pro zákazníky z řad světových podniků. Když mi v Mergon Corporation po ukončení stáže nabídli stálou pracovní pozici a finanční podporu pro dálkové dokončení kurzu mechatroniky úrovně 8, ihned jsem ji přijal. Jedním z důvodů, proč u firmy rád pracuji, je různorodost. Žádné dva dny nejsou stejné, a navíc mám možnost se ve velké míře podílet na realizaci náročných projektů pro světové zákazníky. Tuto šanci mnoho podniků lidem na začátku své kariéry nenabízí. Práce v Mergonu je vždy zajímavá a představuje výzvu, protože se nebojíme testovat zcela nové technologie. Pokud přemýšlíte o práci v Mergonu, buďte připraveni na práci na široké škále projektů, které je třeba řešit v krátkém časovém horizontu. Mergon je fantastickým zaměstnavatelem pro všechny, kteří se chtějí něco naučit.“


Ashna Camilleri
Projektová manažerka, Česká republika

“Mergon je úžasné místo pro práci, s vynikajícími lidmi a velmi dobrým řízením. Všichni jsou velmi přístupní a vstřícní, díky čemuž se lépe pracuje a lidé ve firmě jsou pak ochotnější pracovat ve prospěch společnosti. Při naší práci musíme reagovat na rychle se měnící požadavky klientů, a proto klademe velký důraz na inovaci a hlubokou expertízu v oblasti zpracování plastů. Jedná se o náročnou, ale uspokojující práci s neustálými příležitostmi pro učení se novým věcem, sebezlepšování a rozvoj. Díky našemu školícímu programu je možnost pracovat v různých oblastech: výroba, vývoj produktů, kvalita, procesní inženýrství, obchod a marketing“.

 


Další informace o společnosti Mergon.

Zaslat dotaz
0