AMBER (Advanced Materials and BioEngineering Research– Výzkum pokročilých materiálů a bioinženýrství) je centrum financované Irskou vědeckou nadací, které slouží jako platforma pro spolupráci mezi předními vědci v oblasti výzkumu materiálů a předními průmyslovými společnostmi včetně Mergonu. Společnými pořadateli jsou výzkumný ústav CRANN a Centrum pro bioinženýrství (TCBE) na univerzitě Trinity College Dublin (TCD) ve spolupráci s Univerzitou v Corku a univerzitou Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI).

AMBER klade silný důraz na propojení průmyslu s výzkumnými programy. Cílem centra je vyvinout produkty, které budou mít přímé dopady na kvalitu života všech lidí, jako například příští generace počítačových čipů či nové zdravotní implantáty a farmaceutika ke zlepšení péče o pacienty.

AMBER přináší platformu pro setkávání předních irských vědců v oblasti výzkumu materiálu z oborů jako jsou fyzika, chemie, bioinženýrství a zdravotnictví s mezinárodní sítí spolupracujících subjektů a výrobních podniků včetně Mergonu.

Cílem spolupráce skupiny Mergon s centrem Amber je vývoj příští generace materiálů, které zákazníkům po celém světě umožní vyřešit jejich nejpalčivější problémy:

    • Snížení hmotnosti komponentů pro automobilový průmysl.
    • Lepší zábranový materiál ve zdravotnických přístrojích a nutraceutika.


Další informace o společnosti Mergon.

Zaslat dotaz
0

Privacy & Cookies. This site uses cookies Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close