AMBER (Advanced Materials and BioEngineering Research– Výzkum pokročilých materiálů a bioinženýrství) je centrum financované Irskou vědeckou nadací, které slouží jako platforma pro spolupráci mezi předními vědci v oblasti výzkumu materiálů a předními průmyslovými společnostmi včetně Mergonu. Společnými pořadateli jsou výzkumný ústav CRANN a Centrum pro bioinženýrství (TCBE) na univerzitě Trinity College Dublin (TCD) ve spolupráci s Univerzitou v Corku a univerzitou Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI).

AMBER klade silný důraz na propojení průmyslu s výzkumnými programy. Cílem centra je vyvinout produkty, které budou mít přímé dopady na kvalitu života všech lidí, jako například příští generace počítačových čipů či nové zdravotní implantáty a farmaceutika ke zlepšení péče o pacienty.

AMBER přináší platformu pro setkávání předních irských vědců v oblasti výzkumu materiálu z oborů jako jsou fyzika, chemie, bioinženýrství a zdravotnictví s mezinárodní sítí spolupracujících subjektů a výrobních podniků včetně Mergonu.

Cílem spolupráce skupiny Mergon s centrem Amber je vývoj příští generace materiálů, které zákazníkům po celém světě umožní vyřešit jejich nejpalčivější problémy:

    • Snížení hmotnosti komponentů pro automobilový průmysl.
    • Lepší zábranový materiál ve zdravotnických přístrojích a nutraceutika.


Další informace o společnosti Mergon.

Zaslat dotaz
0