Společnost Mergon je dlouholetým inovátorem v oblasti používání recyklované syntetické pryskyřice pro výrobu svých produktů.

Touha být společensky odpovědnou firmou ve spojení s nutností snížit ceny našim zákazníkům, zejména v automobilovém průmyslu, nás postavila před výzvu.

Této výzvě jsme se postavili v podobě založení Innova Polymers. Díky spolupráci s místní recyklační firmou a Technologickým institutem Athlone se společnosti Mergon podařilo vyvinout stupeň IN8002A recyklovaného HDPE.

Materiál vyniká odolností proti nárazu a vysokou pevností v tahu, což Mergonu umožnilo nechat tento materiál registrovat a schválit v systému IMDS pro automobilové komponenty.

Tento materiál rovněž využíváme v celé řadě průmyslových produktů a našim zákazníkům tak pomáháme splnit jejich cíle ve vztahu k udržitelné výrobě a přinášíme výhodu v podobě materiálu s nižšími pořizovacími náklady.

IN80002A bylo schváleno celou řadou výrobců OEM v automobilovém průmyslu a v současnosti se používá v širokém spektru automobilů vyráběných v Evropě, určených pro celosvětový prodej.


Další informace o společnosti Mergon.

Zaslat dotaz
0