Innovation & IP

Silným zaměřením na výzkum a inovace se společnost Mergon může pochlubit již od svého založení. Klíčem k obchodnímu úspěchu jsou neustálé inovace produktů a postupů. Důkazem o kvalitě práce společnosti Mergon v této oblasti je celá řada registrovaných patentů.

Díky výzkumu si udržujeme inovativní náskok. Náš nejnovější výzkumný program zahrnuje:

 • AMBER (Advanced Materials and BioEngineering Research – Výzkum pokročilých materiálů a bioinženýrství)
 • Vývoj nových lehkých recyklovatelných/kompostovatelných polymerových kompozitů z polyetylenu s vysokou hustotou.
 • Nová metoda recyklace HDPE.

Naše nejnovější patenty zahrnují:

 • Ražení otvorů ve formě s automatickým mechanismem na odhození vyraženého plastu.
 • Řízená tloušťka stěny na dně nádoby – patentováno.
 • Ražení otvorů přímo do stěny výrobku s řízenou likvidací odpadového materiálu – vystřižených částí stěny.
 • Test těsnosti výrobku

Nejnovější technické dokumenty prezentované na výrobních konferencích:

 • Kontrola emisí pro benzínové palivové nádrže
  – Podívejte se, jak Mergon vybírá optimální komponenty pro palivové nádrže pro zajištění, aby nádrže našich zákazníků splňovaly přísné požadavky emisních předpisů.
 • Nanotechnologie ve výrobě palivových nádrží
  – Dodržujte Dodržení předpis CARB/EPA i bez drahého vybavení pro koextruzi.

Další informace o společnosti Mergon.

Zaslat dotaz
0